Branko V. Radičević - Pesme o majci

Pesme o majci - Branko V. Radičević

Iako sam sve stihove srcem doživela, nisam prepoznala svoju majku u njima. Možda jer nisam sin. Ali verujem da je zbirka ganula svako zahvalno dete, bez obzira na pol.

 

Ima jedan čas kad mati tvoja

nemoćna stoji u kutu.

Ona je za tobom svoje ruke poslala.

Stoji mati.

A ruke su joj na putu.

 

Svako zahvalno dete je pesnik, i svako vidi da majka ne pleše, već hekla svilu šumama za zavese. Pesmama dopire do svakog deteta,

i nema nigde dece same.

Moja je majka i tvoja mati.

Samo na jedno njeno rame

mogu sve glave dečje stati.

 

I prozni zapisi se, kao i priče u stihu, melodično tope i prelivaju po stranama. Kao da je sve jedna pesma, jedinstven izraz ljubavi deteta. Kao da je ovo jedan dnevnik o ušuškanosti, nezavršen jer se i ne može završiti.

 

Volela bih da zaslužim odanost u stihovima.

Volela bih da me moj sin prepozna u ovoj knjizi.