Othello (Folger Shakespeare Library)

Othello - William Shakespeare Dezdemona je žrtva svoje moralnosti, a Otelo samo vatrena, priglupa životinja. Jago je savršeni cinik, majstor guljenja maski sa truleži, bog poricanja.