Les Miserables - Victor Hugo, Isabel Hapgood
"Ono što je osvetljavalo toga čoveka, to je bilo srce. Njegova je mudrost bila sva od svetlosti koja odatle potiče."