The Jungle Book - Rudyard Kipling
"Ljudi uvek moraju da postavljaju klopke drugim ljudima, inače nisu zadovoljni."