Čekajući Godoa - Samjuel Beket
"Bili smo gotovi da zagrljeni skočimo sa Ajfelove kule, i to među prvima. Tada smo išli uzdignute glave. A sad je prekasno. Ne bi nas pustili ni da se popnemo."