"One rađaju decu jašući na grobu, dan blista za trenutak, pa ponovo padne noć."
Čekajući Godoa - Samjuel Beket

Semjuel Beket, "Čekajući Godoa"