Sigmund Frojd - Mojsije i monoteizam

Moses and Monotheism - Sigmund Freud, Katherine Jones Garden, Ashes - Danilo Kiš, William J. Hannaher, Aleksandar Hemon Hourglass - Danilo Kiš, Ralph Manheim

Više zabavno nego korisno. Može da pomogne kod analize Kišovog prikaza odnosa sina prema (odsutnom) ocu u "Porodičnom cirkusu". Možda.