Naučite pjesan - izbor iz jugoslovenske poezije 20. veka

Naučite pjesan - Damnjan Antonijević, Karolj Ač, Vićazoslav Hronjec, Slavko Almažan, Đura Papharhaji

Bio bi dobar da ima više od jedne pesnikinje (i ta jedna je tu jer potčinjeno i treperavo peva o Evi koja je tek jedna grana u drvetu koje je Adam). Ovako je i sama ideja krnja.