Neil Gaiman - American Gods

American Gods - Neil Gaiman

Ne mogu da napišem "pravu" recenziju. Nemam knjizi ni šta da oduzmem ni šta da dodam. Dobra je. Ocena 4.5/5 nije ocena stila, ni likova, ni priče, nego ukusa koji poslednje strane ostavljaju, i koji se ne menja ni posle trećeg čitanja.

 

Dobra je, ali nije dobra. Otvara pitanja i samo priklanja vrata za njima, ne zatvara ih i ne dopušta da to čitalac uradi. Previše pitanja, previše nezatvorenih vrata, previše promaje za jednu priču ima u njoj.

 

 

 

* Kad veruješ, bog nastaje i hrani se i vezan je za tebe i tvoj um.

    1. Da li sam do sada već stvorila bogove?

    2. Da li je mojim bogovima dovoljna samo moja žrtva?

    3. Zašto ne verujem da jeste?

 

 

Najbolje prikazan lik: Wednesday

Omiljeni lik: Mr Nancy

Uz čitanje slušati: Megadeth i Flatfoot 56, naizmenično, od poglavlja do poglavlja.