Prozor do vrta - najskuplja propaganda

Prozor do vrta - Mato Lovrak

Sa zadovoljstvom ću je čitati svojoj deci, i kasnije sa njima, i još kasnije ih podsećati da je ponovo pročitaju.

 

Može se čitati kao svedočanstvo o jednom vremenu i jednoj međi, a može se čitati i kao pjer-menar-ovsko poigravanje sa istorijskom čitankom.

 

Ja sam je čitala na drugi način, i nauživala se povezujući naivnost školske lektire, naivnost ideala hranjenih njom i posledice.