The Glass Bead Game: (Magister Ludi) A Novel

The Glass Bead Game - Hermann Hesse, Richard Winston, Clara Winston, Theodore Ziolkowski Dala bih joj 5/5 da nije suvoparnog uvoda. Možda još nisam sazrela za nju.