The Sorrows of Young Werther (Modern Library Classics)

The Sorrows of Young Werther - Johann Wolfgang von Goethe, Burton Pike Priča je divna, likovi su budale. Preslabi za praktičan život, svi do jednog.