The Ethics Of Ambiguity

The Ethics of Ambiguity - Simone de Beauvoir Pred kraj postaje čitljiva, zato sam dodala još jednu zvezdicu. Inače, ima interesantnih misli, iako je jezik užasan.