Prerazmišljavanje #1

Pokušavam da se naviknem na ovo.

 

Patim što sam napustila Goodreads.

 

Uh.

 

S druge strane, možda je i dobar ovaj koncept, na BL. Mogu da se igram blogerisanja dok mi ne dosadi, a da uporedo pratim i GR. Pa od čega se pre umorim. A sve se bojim da mi 'blogerisanje' neće dosaditi.

 

Hipster u meni se proteže i prede.