Miloš Crnjanski - Dnevnik o Čarnojeviću

Dnevnik o Čarnojeviću - Miloš Crnjanski

Da, bio je on smešan i mlad, tako mlad.

Nije više znao šta je dobro a šta zlo, i merio je sve rumenilom neba, utehom njegovom.

 

Manifest?

Manifest ili dnevnik?

Ili je svaki manifest jedan dnevnik (gnevnik?) i svaki dnevnik jedan manifest ili je sve slika od kiše na staklu?

 

Niko i ništa nisam, idem doma.

Na Itaku?