Prerazmišljavanje #4

Podzemni klub - Miloš Crnjanski Pesme - Branko Miljković The Red Pony - John Steinbeck Gimpel The Fool And Other Tales - Isaac Bashevis Singer MRTVI KAPITALI - Josip Kozarac I duže od veka traje dan - Čingiz Ajtmatov

Strvinarenje i reanimacija, ili 6 knjiga za 500 dinara

 

Štajnbek - Crveni poni

Crnjanski - Podzemni klub

Singer - Gimpel luda

Miljković -  Pesme

Kozarac - Mrtvi kapitali

Ajtmatov - I duže od veka traje dan

 


Volim što niko ne čita jer lako dolazim do knjiga. Ne volim što niko ne čita jer nemam s kim da delim utiske.

 

Volim što za male pare mogu da pronađem skoro vek staru knjigu, i srećna sam kad ugledam prašnjavu tezgu na ulici. Ali ne mogu da ne zadrhtim kad vrhom prsta pređem preko tople posvete na prvoj strani, urezane nekad preoštrim vrhom pera i namenjene oku davno mrtvog dragog bića. Žalim knjige koje nezahvalne ruke spuste uz kontejner. Žalim korice sa datumima i srcima ili pečatom biblioteke. Žalim duše uskraćene za gurmanluk rečenica.

 

I trudim se da ih razumem, i odbacivače i preprodavce i tu siročad od papira. Trudim se da prve opravdam, drugima pomognem i treće udomim. Pre nekoliko sati sam usvojila šest knjiga, platila večeru jednom prodavcu i ožalila četiri potpisa na koricama.

 

Čudno je kad si lešinar i sveštenik.