"Pesma je svet koji želimo. Onaj koji pita da li takav svet postoji, on, zacelo, nikad nije bio u pesmi.
- Vladimir Milarić"